Palvelut

Vihertyötpalvelut1_13
– viherrakentaminen
– pihojen ja puistojen rakennustyöt
– istutukset

 


Kunnallistekniikka
palvelut2_13

– kaapelointityöt
– putkityöt
– viemärityöt

 

Maanrakennuspalvelut3_13

– maansiirtotyöt
– talojen ja rakennusten pohjatyöt sekä pohjien täytöt
– teiden perusparannukset
– mullan toimitukset
– sora- ja kiviainesten kuljetukset
– kauttamme myös hiekat ja sepelit sekä sora- ja kalliomurskeet

 

Tienhoitopalvelut4_13

– lumen auraus
– lumen poisajo
– harjaus
– hiekoitus
– tienvarsien niitot
– teiden lanaukset
– teiden pesu ja kastelu

 

Vaihtolavakuljetukset ja vaihtolavojen vuokrauspalvelut5_13

Kiinteistöhuolto

Lavettikuljetukset